Ψηφιακή Μέριμνα

Τό πρόγραμμα επιδοτεί μόνο συγκεκριμένα – εγκεκριμένα μοντέλα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για μία ενημέρωση.

Διαδικασία Αγοράς Εξοπλισμού

Βήμα 1: Λήψη των vouchers
Τα vouchers θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει μέσω SMS. Το SMS θα έχει την ακόλουθη μορφή:
 
Ψηφιακή Μέριμνα: έχει εκδοθεί voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος.
 
Κάθε Voucher αποτελείται από ένα οκταψήφιο κωδικό της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ, που μπορεί να αποτελείται από ψηφία (0 έως 9) ή κάποιο από τα ακόλουθα γράμματα: Α, Β, Ε, Η, Κ, Μ, Ν, Τ, Υ, Χ.
 
Τα vouchers θα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του δικαιούχου και να μην κοινοποιούνται. Βέβαια, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο voucher γίνει γνωστό σε τρίτους, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίχως τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου (μέσω του πιστοποιημένου κινητού του), όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά στο αντίστοιχο βήμα. Το κάθε voucher μετά την έκδοσή του συνδέεται με το συγκεκριμένο δικαιούχο και δε μεταβιβάζεται.
Βήμα 2: Επιλογή προϊόντων και προμηθευτών

Οι δικαιούχοι μπορούν προμηθεύονται τον (εγκεκριμένο) εξοπλισμό της επιλογής τους από τον (εγκεκριμένο) προμηθευτή της επιλογής τους, είτε μέσω επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα, είτε μέσω απομακρυσμένης αγοράς (διαδικτυακό κατάστημα/ τηλεφωνικές πωλήσεις κλπ.). 

Πρόσβαση στη  λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών και του εγκεκριμένου εξοπλισμού, παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι:,

 1. Μόνο ήδη εγκεκριμένοι προμηθευτές στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν και να εξαργυρώσουν vouchers που έχουν εκδοθεί και έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι του Προγράμματος.
 2. Είναι ευθύνη του εμπόρου λιανικής να υποδείξει τα κατάλληλα προϊόντα που αποτελούν εγκεκριμένες λύσεις του Προγράμματος και δύναται να επιχορηγηθούν. Η επιλεξιμότητα ούτως ή άλλως θα ελεγχθεί στη συνέχεια κατά την εξαργύρωση του voucher.
Βήμα 3: Παραγγελία προϊόντων – δέσμευση vouchers
Ο δικαιούχος επιλέγει τον εξοπλισμό που θα προμηθευτεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και προχωρά στην παραγγελία του. Στο τελευταίο στάδιο (ολοκλήρωσης) της παραγγελίας που μπορεί ενδεικτικά να αφορά 
 • e-shops: ολοκλήρωση αγοράς και μεταφορά στη σελίδα καλαθιού. (basket & checkout pages),
 • κατάστημα: επιβεβαίωση παραγγελίας με πωλητή ή πληρωμή στο ταμείο,
 • τηλεφωνικές πωλήσεις: επιβεβαίωση παραγγελίας με πωλητή από τηλέφωνο,

ο δικαιούχος θα πρέπει να «παραδώσει» στον έμπορο λιανικής:

 • το voucher (ένα ή περισσότερα) του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος ή το σύνολο του κόστους της προϊόντος/προϊόντων, 
 • μαζί με κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου, αποστέλλεται στο κινητό και ισχύει μόνο για λίγα λεπτά, ο οποίος διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση του voucher γίνεται με την πλήρη συναίνεση του δικαιούχου.
 
Για το σκοπό αυτό, προβαίνει στις ακόλουθες κινήσεις: 
 1. Έχει μαζί του/διαθέσιμο το κινητό τηλέφωνο (τη συσκευή που φέρει το δηλωθέντα αριθμό) που καταχώρησε και πιστοποίησε κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Επιχορήγησης, γιατί θα το χρειαστεί στη συνέχεια. 
 1. Αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο του e-shop) τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ). Ο ΑΦΜ που θα δώσει στον πωλητή πρέπει να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του δικαιούχου της Αίτησης Επιχορήγησης (δηλ. του Φυσικού Προσώπου που εισήλθε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και έλαβε τα vouchers). 
 1. Μετά τη δήλωση του ΑΦΜ, θα έρθει αυτόματα στο πιστοποιημένο κινητό (το κινητό που καταχωρήθηκε στην Αίτηση Επιχορήγησης) προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω μηνύματος SMS με τον κωδικό μίας χρήσης. Το μήνυμα θα αναφέρει:
 
“Ψηφιακή Μέριμνα: ο Προμηθευτής ……… έχει ζητήσει τη δέσμευση voucher. Κωδικός Επιβεβαίωσης = ΥΥΥΥ. Ο κωδικός ισχύει για 10 λεπτά.”
 
Στη συνέχεια, αναφέρει στον πωλητή (ή καταγράφει σε πεδίο/πεδία του e-shop) 
 • Το σύνολο των vouchers που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη παραγγελία (ένα ή περισσότερα. Τα vouchers είναι οκταψήφιοι κωδικοί (αριθμοί ή γράμματα) της μορφής ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ 
 • Τον κωδικό μίας χρήσης που μόλις έλαβε. Ο κωδικός είναι τετραψήφιος αριθμός της μορφής ΥΥΥΥ.
Εφόσον το/τα vouchers (κωδικοί) που παρασχέθηκαν στον πωλητή του εξοπλισμού έχουν καταγραφεί σωστά, είναι σε ισχύ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη σε άλλη παραγγελία, πραγματοποιείται «δέσμευσή» τους προς όφελος του συγκεκριμένου εμπόρου λιανικής. Ο έμπορος λιανικής θα κρατήσει το/τα vouchers και θα το/τα εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα για να εξοφληθεί μερικώς ή συνολικά (αναλόγως της αξίας του) το παραστατικό λιανικής πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ο επιδοτούμενος εξοπλισμός. Στην περίπτωση επιτυχούς «δέσμευσης» ο δικαιούχος λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:
 
“Ψηφιακή Μέριμνα: ο Προμηθευτής …… έχει δεσμεύσει το voucher  ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. Μπορείτε να ζητήσετε την αποδέσμευσή του πριν εξαργυρωθεί αν ακυρώσετε την παραγγελία σας.”

 

Το κάθε (δεσμευμένο) voucher αποδεσμεύεται αυτόματα, αν παρέλθουν άπρακτες 14 ημέρες χωρίς να έχει εξαργυρωθεί, δίχως δηλαδή να έχει γίνει η τιμολόγηση, εξόφληση και παράδοση ή αποστολή του εξοπλισμού στο δικαιούχο.
Βήμα 4: Ακύρωση παραγγελίας – αποδέσμευση vouchers
Ο δικαιούχος, με βάση το ισχύον πλαίσιο που διέπει τη συναλλαγή αλλά και την εμπορική πολιτική του προμηθευτή, ενδέχεται να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μετά τη δέσμευση του voucher αλλά πριν την τιμολόγηση και παράδοση του προϊόντος. Επίσης, ο πωλητής μπορεί να ενημερώσει για την αδυναμία παράδοσης και επομένως την ακύρωση της παραγγελίας.
 
Σε αυτή την περίπτωση το voucher αποδεσμεύεται από τον έμπορο λιανικής. Ο δικαιούχος λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:
 
“Ψηφιακή Μέριμνα: Το voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει αποδεσμευθεί και είναι και πάλι ΕΝΕΡΓΟ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος.”
Βήμα 5: Εξόφληση προϊόντος – εξαργύρωση vouchers
Η εξόφληση του παραστατικού θα γίνει με τα ήδη δεσμευμένα vouchers. Εφόσον η αξία του επιδοτούμενου εξοπλισμού υπερβαίνει την ονομαστική αξία του/των vouchers που έχουν δεσμευθεί (200€ έκαστο), ο δικαιούχος θα πρέπει να εξοφλήσει το παραστατικό λιανικής με συμπληρωματική πληρωμή (μετρητά, κάρτα, δόσεις κλπ.).
 
Μετά την έκδοση και παραλαβή του παραστατικού λιανικής πώλησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να ελέγξει αν αναγράφει τα σωστά προϊόντα που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα, καθώς και τη σωστή αξία. Επίσης αν έχει πλήρως εξοφληθεί και δεν είναι επί πιστώσει.
 
Ο δικαιούχος υποχρεούται να κρατήσει και να φυλάξει το παραστατικό λιανικής για τα επόμενα δύο έτη και να το έχει διαθέσιμο προς επίδειξη σε τυχόν έλεγχο που θα πραγματοποιήσει το Πρόγραμμα.
 
Ο δικαιούχος λαμβάνει για ενημέρωση το ακόλουθο μήνυμα SMS στο κινητό του:
 
“Ψηφιακή Μέριμνα: Το voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει εξαργυρωθεί από τον Προμηθευτή ……….. Αξία εξαργύρωσης: {€€€,€€}”
Βήμα 6: Παραλαβή, έλεγχος και ενεργοποίηση του επιδοτούμενου εξοπλισμού
Με την παραλαβή του επιδοτούμενου εξοπλισμού, ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σε άμεσο έλεγχο της συσκευής για προφανή προβλήματα στη συσκευασία ή στην ίδια τη συσκευή (οπτικός έλεγχος) που μπορεί να μαρτυρούν ότι δεν είναι καινούργια ή ότι έχει υποστεί εμφανώς καταπόνηση. Επίσης πρέπει να θέσει τη συσκευή σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό για να διαπιστώσει ότι αυτή είναι πλήρως λειτουργική. Σε περίπτωση εμφανούς προβλήματος ή δυσλειτουργίας κατά την παραλαβή (DoA) θα πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή της συσκευής (ή να την επιστρέψει αν αυτό διαπιστωθεί μετά την παραλαβή) και να ζητήσει άμεση αντικατάστασή της.
 
Σε περίπτωση προβλήματος που εμπίπτει στο πλαίσιο κάλυψης της διετούς εργοστασιακής εγγύησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του εξοπλισμού και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, στο επίσημο επισκευαστικό κέντρο που καλύπτει τα θέματα εγγύησης.
 
Καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επίσης, υποχρεούται να διατηρήσει προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς, αν ζητηθεί.

Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.

Βήμα 7: Επιστροφή προϊόντων
Ο Δικαιούχος είναι δυνατό να επιστρέψει το επιδοτούμενο προϊόν στην εταιρία από όπου προμηθεύθηκε αρχικά το προϊόν, είτε με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (πχ. αναίτια επιστροφή λόγω δικαιώματος υπαναχώρησης), είτε με βάση την πολιτική επιστροφών του πωλητή (πχ προϊόν ελλαττωματικό κατά την παράδοση ή προϊόν με εξωτερικά αισθητικά ή άλλα προβλήματα που ορίζονται στην πολιτική επιστροφών). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να ισχύουν μεν οι πολιτικές επιστροφών, να είναι δε δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η μη πληρωμή του πωλητή από το Πρόγραμμα.
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι σημαντικό οι επιστροφές να πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και εξαργύρωσης των vouchers. Τα Vouchers μπορούν να ακυρωθούν το πολύ 30 ημέρες μετά από την εξαργύρωσή τους
 
Ανεξαρτήτως του περαιτέρω χειρισμού (αντικατάσταση ή αποζημίωση), με την επιστροφή του εξοπλισμού γίνεται ακύρωση της αρχικής συναλλαγής, επομένως και της εξαργύρωσης του voucher που αρχικώς χρησιμοποιήθηκε για τη μερική / ολική εξόφληση του σχετικού παραστατικού. Ακύρωση γίνεται και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω το τιμολογημένο προϊόν δεν έφθασε και δεν παραλήφθηκε ποτέ από το δικαιούχο, χωρίς δική του ευθύνη.
 
Μετά την ακύρωση της εξαργύρωσης, το κουπόνι θα είναι και πάλι διαθέσιμο στο δικαιούχο για νέα αγορά είτε από τον ίδιο (περίπτωση αντικατάστασης) είτε από άλλο προμηθευτή (περίπτωση αποζημίωσης) εντός του διαστήματος ισχύος του Προγράμματος.
 
Με την ακύρωση, ο Δικαιούχος λαμβάνει σχετικό SMS:
 
“Ψηφιακή Μέριμνα: Το voucher ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. έχει αποδεσμευθεί και είναι πάλι διαθέσιμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά επιδοτούμενου εξοπλισμού έως την λήξη του Προγράμματος”
Kαταγγελίες δικαιούχων μετά την εξαργύρωση
Σε περίπτωση καταφανούς παραβίασης των δικαιωμάτων του δικαιούχου-αγοραστή από τον πωλητή, αφού ο τελευταίος έχει ήδη προβεί σε εξαργύρωση του αντίστοιχου voucher και αρνείται την ακύρωσή του, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του γραφείου υποστήριξης του Προγράμματος.
 
Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος μπορεί να αποστείλει έγγραφη αναφορά – καταγγελία υπό τη μορφή έγκυρης υπεύθυνης δήλωσης, που μπορεί να υποβάλλει και μέσω Gov.gr, αποστέλλοντας το σχετικό link στην ΚτΠ και το σχετικό σύνδεσμο επικύρωσης.
 
Για να υπάρχει χρόνος διερεύνησης και ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης πριν την εξόφληση του voucher από το Πρόγραμμα, η αναφορά θα πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αρχική ημερομηνία εξαργύρωσης του voucher (και πιθανολογούμενη ημερομηνία τιμολόγησης του προϊόντος).
 
Ο μηχανισμός υποστήριξης του Προγράμματος θα ελέγξει το ιστορικό μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή στο Πρόγραμμα για να λάβει διευκρινίσεις. Στο τέλος, εφόσον το πρόβλημα παραμένει, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Προγράμματος. Η Γνωμοδοτική μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα για την ακύρωση της συναλλαγής και τη μη απόδοση του αναλογούντως ποσού στον Πωλητή. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΚτΠ.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός διαχείρισης του Προγράμματος,
 • δε δύναται να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται σε όλες τις ιδιωτικές διαφορές μεταξύ αγοραστών-πωλητών, λόγω πιθανής αναρμοδιότητας, αλλά και διότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα παρέμβασης σε μαζική κλίμακα,
 • θα εστιάζει στις περιπτώσεις που εμφανίζουν μία επαναληψιμότητα (pattern) και μπορεί να υποκρύπτουν καταχρηστικές πρακτικές,
 • σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους αρμόδιους φορείς και όργανα που επιλαμβάνονται επί των σχέσεων ιδιωτών και των εμπορικών συναλλαγών (πχ προστασία του καταναλωτή κλπ.).