ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ SERVICE

Αναβαθμίσεις Η/Υ , LAPTOP Κ.Λ.Π.
SERVICE ηλεκτρονικών συσκευών και περιφερειακών
Συναρμολόγηση Υλικών
Εγκατάσταση Προγραμμάτων/Οδηγών
Format & εγκατάσταση Λειτουργικού

Επιδιόρθωση και Ρύθμιση Λειτουργικού
Ανάκτηση κωδικού Λειτουργικού & Προγραμμάτων
Καθαρισμός από Ιούς
Εγκατάσταση Antivirus
Καθαρισμός Registry Windows
Εγκατάσταση adsl – vdsl router και ρύθμιση ασύρματου
Εγκατάσταση & Ρύθμιση ΔIΚTΥΩN (local & WIFI)
Συντηρήσεις Η/Υ – laptop κ.λ.π.
Backup Δεδομένων σε CD , DVD , external device

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ